Szkolenia EFS

stopka_lubelskie

Tytuł projektu:

"Szkolenia szyte na miarę firmy Netrix Group Sp. z o. o."

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nr umowy: 734/POKL.08.01.01-06-005/13-00

Człowiek – najlepsza inwestycja

stopka_lubelskie

NETRIX GROUP Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Nowe kompetencje firm"

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII.
Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1

Nr umowy: 758/POKL.08.01.01-06-168/13-00

Człowiek – najlepsza inwestycja

NETRIX GROUP Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"Certyfikowani programiści aplikacji w Powiecie Radomskim"

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach

Działanie Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Nr umowy: UDA-POKL.09.06.02-14-076/12-00

Człowiek – najlepsza inwestycja

stopka_mazowsze

stopka_netrix
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NETRIX GROUP Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

"IT przyszłością firm – szkolenia dla MSP z województwa lubelskiego"

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nr umowy: 473/POKL.08.01.01-06-030/11-00

Człowiek – najlepsza inwestycja