Komunikacja

Jak komunikować się wewnątrz firmy?

Przekazywanie informacji

Procesy komunikacyjne w przedsiębiorstwie są bardzo ważne. To od nich zależy, czy i jak zostaną zrealizowane cele kadry menedżerskiej oraz pracowników.

Dzięki szkoleniom z komunikacji uczestnicy dowiedzą się, jak powinny przebiegać procesy komunikacyjne wewnątrz firmy, jak efektywnie przekazywać sobie informacje oraz dlaczego jest to takie ważne. Szkolenia obejmują również elementy autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Dzięki merytorycznej wiedzy dotyczącej perswazji uczestnicy nauczą się także konstruowania perswazyjnych komunikatów pisanych oraz zyskają cenne umiejętności z zakresu Public Relations.

Korzyści:

  • Dostęp do merytorycznej wiedzy
  • Tylko praktyczne informacje przekazywane przez kadrę najlepszych szkoleniowców
  • Aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Poprawa stanu wiedzy pracowników i opinii o firmie
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Integracja pracowników danego działu
  • Rozwój firmy dzięki nowym kompetencjom pracowników