Rozwój osobisty

Jak rozwój osobisty pomaga w codziennej pracy?

Szkolenie z rozwoju osobistego

Codzienna praca to szereg obowiązków, które szybko przeradzają się w rutynę. Efektywność spada, przerwy na kawę robią się coraz dłuższe a stres staje się tożsamy z miejscem pracy.

Cykl szkoleń z rozwoju osobistego pomaga uczestnikom uporać się z wyżej wymienionymi problemami i nie tylko. Beneficjenci szkolenia dowiedzą się między innymi, jak skutecznie planować codzienną pracę, aby ułożyć odpowiednią hierarchię zadań, czy też nauczą się radzić sobie z sytuacjami stresowymi. Szkolenie zawiera również elementy pozwalające na zwiększenie asertywności.

Korzyści:

  • Dostęp do merytorycznej wiedzy
  • Tylko praktyczne informacje przekazywane przez kadrę najlepszych szkoleniowców
  • Aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Poprawa stanu wiedzy pracowników i opinii o firmie
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Integracja pracowników danego działu
  • Rozwój firmy dzięki nowym kompetencjom pracowników