Zarządzanie

Jak zarządzać zespołem, żeby ten osiągał jak najlepsze wyniki?

Zarządzanie zespołem

Kadra zarządzająca musi nie tylko dobrze przekazywać informacje, ale też i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Cykl szkoleń dedykowanych dla kadry zarządzającej obejmuje szereg elementów, wśród których znajdują się nie tylko fundamentalne pojęcia zarządzania, ale też i perswazja i motywacja pracowników. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób wykorzystywać informację zwrotną oraz na podstawie części warsztatowych przekonają się, co robią źle podczas kierowania i nadzoru nad zespołem.

Podczas szkoleń wiele uwagi poświęcanej jest także rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami lub na linii pracownik-przełożony.

Korzyści:

  • Dostęp do merytorycznej wiedzy
  • Tylko praktyczne informacje przekazywane przez kadrę najlepszych szkoleniowców
  • Aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Poprawa stanu wiedzy pracowników i opinii o firmie
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Integracja pracowników danego działu
  • Rozwój firmy dzięki nowym kompetencjom pracowników